Pálffy Károly (Hodgya, 1903. dec. 23. - 1983. márc. 1)

oldal nyomtatása Share

Pálffy Károly (Hodgya, 1903. dec. 23. 1983. márc. 17. Marosvásárhely) szerkesztő, közíró. Középiskolát Székelyudvarhelyen, ref. teológiát Kolozsvárt és Párizsban végzett. Lelkipásztor Sepsiszentgyörgyön (1929), Bürkösön (1930-31), Ákosfalván (1932-45) és Gernyeszegen (1946-73). Az *Fiatalok">*Erdélyi *Fiatalok alapító tagja és munkatársa. Részt vett Dimitrie Gusti faluszociológiai csoportjának újradnai munkájában, s tapasztalatait A Gusti professzor falumunkája c. alatt a Református Szemlében dolgozta fel (1937/19-20). Szerkesztésében jelent meg földműves és iparos *fiatalok számára Marosvásárhelyen a Református *Ifjúság (1933-44) c. lap; megszervezte az ákosfalvi *népfőiskola téli tanfolyamait (1941-44).

Molter Károllyal és Veress Pállal együtt a Magyar Népközösség demokratikus szárnyát képviselte s ebben az időben a *Brassói Lapok munkatársa is volt (1939-40). Mint a bécsi döntés után behívott magyar országgyűlési képviselő tiltakozott a magyar hatóságoknál az ákosfalvi gyűjtőtábor foglyainak embertelen megkínzása ellen (1941), majd falujabeli rokonának, Józsa Bélának a Békepárt nevében hozzá intézett levelei szellemében fellépett az Erdélyi Párt vezetőinél az újabb letartóztatási hullám ellen, s a vádlottak védelmére tanúságot vállalt a kommunisták perében (1943).

Álneve: Újfalusi.

Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Bp. 1968. 305, 319. Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. 1979. 28-29, 100-101. Veress Pál: Vajúdó évek, sorsdöntő napok. 1981, 198-99, 250, 261.

(B. E.)