Berde Zoltán

oldal nyomtatása Share

Berde Zoltán (Fotos, 1930. febr. 9.) – kritikus, irodalomtörténész. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem filológiai karán végezte. 1953 óta a sepsiszentgyörgyi 1. sz. középiskola tanára. Recenziói, műkritikái, színibírálatai, irodalomtörténeti karcolatai napilapjainkban és folyóiratainkban jelennek meg. Az Aluta munkatársa. Mikszáth Kálmán Háromszéken c. irodalmi-helytörténeti tanulmányát iskolájának folyóirata, a Gyökerek 1970-es évkönyvében közölte, a diáklapban és a Zenetudományi írások (1980) c. kötetben jelentek meg tanulmányai a sepsiszentgyörgyi sport kezdeteiről s a város zenei életéről a XIX-XX. században.