Pallos Sch. Jutta

oldal nyomtatása Share

Pallos Sch. Jutta (Szászrégen, 1925. jan. 12.) festő, grafikus. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, de a háborús frontátvonulás előtt Szászrégenben érettségizett (1944). A Kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben (1948-49), majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán (1950-54) *Miklóssy Gábor és *Nagy Imre növendékeként szerzett oklevelet.

Tájképein *Erdély néprajzilag színes vidékeit (Kalotaszeg, Szék, a szász városok) elevenítette meg. Vonzotta a falu élete, érdekelték a népszokások. Illusztrációi jelentek meg az *Utunkban, szövegképeket készített Méhes György Szikra Ferkó c. ifjúsági regényéhez (1956) s annak Funkenfranz c. német fordításához (1959).

Számos *erdélyi városban volt kiállítása, majd német városokban (Stuttgart, Berlin, Bréma, Düsseldorf, München) mutatkozott be. 1986-ban Karlsruhében telepedett le, ahol 1990- ben gyűjteményes kiállítása volt.

Kántor Lajos: A benépesült táj. *Utunk 1976/32.

(M. J.)