Papp Imre

oldal nyomtatása Share

Papp Imre (Bilak, 1907. jún. 16. 1987. márc. 13. Kolozsvár) nyelvész, tankönyvíró. A székelyudvarhelyi Róm. Kat. *Gimnáziumban érettségizett (1925), Kolozsvárt jogi (1925-27), a bukaresti egyetemen latin és román nyelv és irodalom szakos tanulmányokat folytatott (1929-33), majd Iaşi-ban tanári képesítő vizsgát *tett (1937). A brassói Róm. Kat. Főgimnázium (1934-40), majd a kolozsvári gyakorló *gimnázium (1940-45) tanára, a *Ferenc József Tudományegyetem közgazdasági karán román kereskedelmi levelezést ad elő. Tanügyi főfelügyelő Bukarestben a Nemzetnevelésügyi Minisztérium magyar államtitkárságán (1945-48) és a *Tanügyi Közlöny (1948-49) szerkesztője, miniszteri tanácsos. A tanügyi reform életbeléptetése után a kolozsvári Gépipari Középiskola tanulmányi igazgatója (1948-56), a Bolyai Tudományegyetem román irodalmi tanszékén az új román irodalom előadója (1957-59), a kolozsvári magyar és román egyetem egyesítése után a Brassai Sámuel Középiskola tanára nyugalomba vonulásáig.

Mint nyelvész és nyelvpedagógus a magyar diákok helyes román nyelvismeretének kifejlesztésére szakosította magát. 1943-ban elkészítette Román nyelvkönyvét az észak-erdélyi magyar középiskolák felső osztályai számára; ezen a területen ez volt az első tankönyv, mely tekintetbe vette a két nyelv eltérő grammatikai rendszeréből adódó sajátos nyelvpedagógiai feladatokat. A romániai magyar iskolák számára 1951 és 1960 között a Tankönyvkiadó megbízásából 17 magyar iskoláknak szánt román tankönyvet szerkesztett, és számos irodalmi jegyzet, nyelvi kurzus ellenőrzését végezte el. Egyidejűleg a magyarországi román iskolák számára is fordított magyarból tankönyveket. 1971-ben memorandumban fejtette ki a magyar anyanyelvhez kapcsolódó román nyelvtanítás általa kidolgozott eredeti módszerét.

A Limba Română tanulmányát közölte a román nyelvbeli műveltető értelmű szavakról és szerkezetekről (1975) s a főnevek nemének végződésük alapján való felismeréséről a román nyelvben (1978); utóbbi magyarul is megjelent a Tanügyi Újságban (1982). Cikkei találhatók a Romániai Magyar Szó, Előre, *Igazság és Gazeta Învăţământului hasábjain.

Magyarra fordította I. A. Brătescu-Voineşti Moartea lui Castor c. karcolatát (A Hírnök 1938/5), s új adatokat közölt a Ludas Matyi fordítója, Ion Barac brassói író tevékenységéről (Irodalomtörténeti Közlemények 1959/3-4).

Jegyzete: Istoria literaturii române (érettségi vizsgaanyag magyar tannyelvű középiskolák számára, Papp Eneával, Kv. 1957).

Inczefi Tibor: Soha nem láttam olyan tanulót, aki nem akart volna megtanulni románul. Beszélgetés P. I.-vel. A Hét Évkönyve 1979.

(B. E.)