Papp József (Marosvásárhely, 1935. aug. 14. – 1994. nov. 15. Marosvásárhely)

oldal nyomtatása Share

Papp József (Marosvásárhely, 1935. aug. 14. 1994. nov. 15. Marosvásárhely) gyógyszerészeti szakíró. Középiskolát szülővárosában, a Bolyai Líceumban végzett (1952), egyetemi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán kezdte, majd a marosvásárhelyi *OGYI gyógyszerészeti karán folytatta, ahol oklevelet szerzett (1957). Egy-egy évig dévai és vajdahunyadi patikákban, ill. a gernyeszegi Tüdő Preventórium gyógyszertárában dolgozott, 1959-től az *OGYI Gyógyszerészeti Karának galenika tanszékén gyakornok, majd a gyógyszerészeti tudományok doktora (1971), főgyógyszerész (1980), 1990-től egyetemi előadó tanár. A Román Gyógyszerész Társaság és a nemzetközi molekuláris-biológiai társaság tagja.

Több mint 60 szakdolgozata román, magyar, angol és francia nyelven jelent meg bel- és külföldi szakfolyóiratokban különböző gyógyszerkészítmények előállításáról, a hatóanyagok közti kölcsönhatásokról, a makromolekulák viselkedéséről, a vitaminok biodiszponibilitásáról, valamint a műszeres meghatározásokról. Több dolgozata nemzetközi kongresszusokon is bemutatásra került, így Madridban (1969), Bázelben és Prágában (1970) és kétszer is Párizsban (1969, 1986). Kutatási eredményeit 4 újításban és 5 találmányban értékesítette.

Több magyar, illetve román nyelvű kőnyomatos egyetemi jegyzet és egyetemi tankönyv társszerzője (Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică farmaceutică. I. kötet. Mv. 1979 (Szerzőtársak: Geréd-Csegedi Jolán, Maria Rogoşca); IV. kötet. Mv. 1981 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Csegedi Jolán, Maria Rogoşca, Veronica Pop); Gyógyszertechnológia. I. kötet. Mv. 1984 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Ádám Lajos); Reologia formelor farmaceutice. 1985 (Szerzőtársak: Adriana Popovici, Tőkés Béla, Gabriela Suciu). Egy fejezettel szerepel Csőgör István Funcţia de transport serumal al albuminei (1972) c. könyvében.

(P. H. M.)