Berényi Ádám

oldal nyomtatása Share

Berényi Ádám (Szilágysomlyó, 1922. jan. 6.) – közgazdasági szakíró. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban, felsőbb tanulmányait 1945-ben a kolozsvári egyetem közgazdasági karán végezte, ahol előadótanár lett. Több önálló jegyzetet adott ki és ő írta a Curs de economie politică (1970) c. egységes tankönyv I. kötetének a tőkés világpiacra és a tőkés országok valutáris kapcsolataira vonatkozó fejezeteit. Tanulmányai a Probleme Economice, Korunk és Studia Universitatis Babeş–Bolyai hasábjain jelennek meg, vagy az akadémia kolozsvári fiókjának tudományos ülésszakain hangzanak el; többször szerepelt mint társszerző Kohn Hillel, Molnár Miklós, Kecskés József, Fekete Andor mellett.

Világgazdasági kérdéseken kívül Kolozsvár (1948) és Csík megye (1949) gazdasági problémáival s közgazdasági haladó hagyományainkkal foglalkozott, így Gheorghe Bariţiu (1957), Brassai Sámuel (1958) és Ion Ionescu de la Brad (1968) személyiségével. Gazdasági elméletek címmel egyetemi jegyzete jelent meg (1979).