Parajdi Incze Lajos, családi nevén Incze

oldal nyomtatása Share

Parajdi Incze Lajos, családi nevén Incze (Parajd, 1915. jan. 5.) író, néprajzkutató, publicista. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen végezte (1934), jogvégzettséget és államtudományi doktori címet a kolozsvári *Ferenc József Tudományegyetemen (1941), olasz jogi diplomát Rómában (1949) szerzett. A *Vásárhelyi Találkozó résztvevője; az *Ellenzék c. hetilap szerkesztője Marosvásárhelyen (1937-40), A Jóbarát, Székelyföld, Brassói Lapok, *Ellenzék, Esti Lap, Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Hitel, *Korunk munkatársa. 1945-ben nyugatra került; előbb latin-német-angol nyelvtanár az innsbrucki magyar főiskolán (1945), Rómában és Nápolyban tolmács (1946-49), majd átköltözött az Egyesült Államokba, ahol az Amerikai Magyar Társaság és az Árpád Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. A társadalomtudományok tanára Lewingstonban (Maine állam, USA) 1950-80 között, majd Biddefordban (1986-ig); előbbi lakhelyén a St. Mary's Hospital radiológiai osztályának igazgatója. A Nemzetközi *PEN Club amerikai osztályának rendes tagja.

Kutatási területe: társadalomtudomány, európai történelem, néprajz, magyar és angol irodalom. Röntgentechnikai és fényképművészeti szakember. Angolul és franciául írt cikkeit amerikai lapok közlik, 1200 saját fényképével illusztrálva. Egy 1982-ben megjelent angol nyelvű kötetében (Foot Prints on Destiny Lane Lábnyomok a Sors ösvényén) a II. világháborúban földönfutókká váltak életét írja le, egy 1983-ban ugyancsak angolul kiadott könyvében (Once Upon a Maine Island Szigeti királyságunk) az Incze család viszontagságos sorsának 35 évét örökíti meg a tulajdonába jutott kis atlanti-óceáni szigeten, majd egy újabb kötetben a család Talizmán nevű vitorláshajójának viszontagságairól számol be. Mindezek háromkötetes önéletrajzának (Autobiography of a World Roamer Egy bujdosó önéletrajza) részletei.

Magyarul A *Hargita lelke c. alatt Parajd és a Sóvidék teljes szellemi néprajzának gyűjteményét jelentette meg az Amerikai Magyar Szépmíves Céh (Astor, Florida 1984). Ennek folytatása A Küküllő énekel (uo. 1988). A magyar fennmaradás gyökerei c. értekezését az amerikai XXVI. Magyar Találkozó Krónikája közölte (1987).

(F. M. B. E.)