Patay József

oldal nyomtatása Share

Patay József (Nagykároly, 1886. nov. 11. ?) egyháztörténész. 1902-ben a piarista rendbe lépett. Egyetemi és teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte, doktori oklevelét 1909-ben, tanári diplomáját 1910-ben szerezte. Pályáját a kolozsvári Róm. Kat. Főgimnáziumban kezdte, 1925-től az intézet igazgatója s a kegyes tanítórend tartományfőnöke. Jeles szónok, tanulmányai főleg a főgimnáziumi értesítőkben jelentek meg (1922-25). A *gimnázium VII. osztálya számára Egyetemes történelem (Kv. 1922) c. tankönyvet szerkesztett.

Önálló munkái: Pázmány Péter egyetemes történelmi felfogása (Kv. 1909); A Piarista Rend Erdélyben (Dicsőszentmárton, 1925); A piarista rend keletkezése és elterjedése.

(B. E.)