Pécskai Újság

oldal nyomtatása Share

Pécskai Újság a legkisebb magyar vidéki lapok egyike Romániában. 1930 novemberében indította *Lelik Ferenc és Harsányi Márton. Mint hetenként háromszor megjelenő újság a község lakóit érdeklő témákat tárgyalta. A növekvő politikai nyomás miatt 1931-ben megszűnt, s csak 1992-ben indította meg újra havilapként a helybeli római katolikus plébánia Heinrich József szerkesztésében.

Kocsik József-Kisgyörgy Zoltán: Hol voltak legkisebb vidéki lapjaink? *Korunk 1971/6.

(B. E.)