Pekri Géza

oldal nyomtatása Share

Pekri Géza (Dicsőszentmárton, 1885. máj. 13. ?) emlékíró. Középiskolát Budapesten, jogot Kolozsvárt, Berlinben és Budapesten tanult. Kis-Küküllő megye főispáni titkáraként kezdte pályáját; feleségével, Fáy Blankával együtt élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Az államfordulat után birtokára vonult vissza, majd az *OMP helyi, 1928-tól megyei elnöke, római katolikus egyházi főgondnok, két ízben városi alpolgármester. Gazdaságszervező publicisztikáját a helyi sajtó közölte. Az 1960-as években mint volt földbirtokos kényszerlakhelyen Marosvásárhelyen halt meg. Munkája: Visszaemlékezések Dicsőszentmárton múltjára (Kv. 1934).

(B. E.)