Péter Dezső

oldal nyomtatása Share

Péter Dezső (Felsővisó, 1929. jún. 22. 1990. aug. 19. Máramarossziget) néprajzi kutató. A máramarosszigeti Piarista Gimnáziumban érettségizett (1948), a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán belépítészi diplomát szerzett (1956). Nagybányán népművészeti tanácsadóként kezdte pályáját a kisipari termelőszövetkezetben, majd gyűjtőmunkával részt vett a Máramarosi Néprajzi Múzeum előkészítésében. Az új intézmény muzeológusa (1957-66), közben anyagot gyűjt a helybeli falumúzeum részére is. A Fafeldolgozó Kombinát vezető belépítészeként "népi ihletésű" bútorokat tervez (1966-73), rajztanár a Faipari Líceumban (1974-78), tervező építész egy szövetkezetnél (1979-89) nyugalomba vonulásáig.

Kutatási területe: a népi építészet, Máramaros néprajza. Társszerzője a Poarta maramureşană (1977) c. albumnak.

Banner Zoltán: Csillagfaragók. Népi alkotók, naiv művészek. 1972.

(B. E.)