Berkovics Simon

oldal nyomtatása Share

Berkovics Simon (Zsadány, 1895. dec. 5. – 1963. ápr., Máramarossziget) – publicista, író. Fiatalon részt vett a magyar kommün harcaiban, mint emigráns telepedett le Romániában. Munkásmozgalmi tevékenységéért, főleg politikai sztrájkok szervezéséért 1920-ban a szatmári haditörvényszék halálra ítélte. Kegyelemben részesült, s a két világháború között előbb a szociáldemokrata, majd a kommunista mozgalomban vett részt. Elméletileg az ausztromarxizmushoz állt közel, a 6 Órai Újság hasábjain erről az alapról bírálta a munkásmozgalom jobboldali elhajlásait. Írásait többnyire Zsadányi Simon néven jegyezte, ezen a néven A Másik Út c. lap temesvári szerkesztője (1931-32). Kiadta a Romániai Független Szocialista Párt A proletár c. választási röpiratát (1932). Regénye, A névtelen forradalmár (Tv. 1932) egy zsidó kispolgári környezetből elindult falusi fiatalember küzdelmes útját mutatja be, ahogyan az kapcsolatba kerül az agrárszocializmussal, Budapesten részt vesz a választójogi küzdelemben, s a forradalomban meggyőződéses szocialistává válik.