Pető László-Sándor

oldal nyomtatása Share

Pető László-Sándor (Nagyvárad, 1944. márc. 17.) földrajzi szakíró. A középiskolát szülővárosában végezte (1961), Dicsőszentmártonban a Villamoskohászati Technikum tanulója (1961-63). Földrajztanári oklevelet a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen szerzett (1971). Dolgozott a nagyváradi timföldüzemben (1963-65); Érkörtvélyesen általános iskolai tanár volt (1971-72), utána Csíkszentdomokoson (1972-76), Balánbányán (1976-79) tanított, majd kilenc éven át a *Hargita megyei Művelődési Bizottságnál a Tudományos Ismeretterjesztő Osztályt vezette (1979-88). 1989-ben Magyarországra költözött és a szigetszentmiklósi általános iskolában, majd a gimnáziumban tanít.

Pedagógus, földrajzi szakíró és ismeretterjesztő. Első írását a nagyváradi *Fáklya napilapban közölte (1969), ugyanitt még 11 írása jelent meg, ezekben főleg a Bihar-hegység barlangjairól és festői tájairól írt. Tanulmánya Balánbánya fejlődéséről a Csíkszeredai Pedagógusok Háza módszertani füzetében jelent meg. A csíkszeredai *Hargita napilapban, az Előrében, A Hétben földrajzi és csillagászati ismeretterjesztő írásokat, tanulmányokat közölt a csíki és kászoni térségek kis- és kézműiparáról, a faipar földrajzi vonatkozásairól; ezenkívül a sajátos balánbányai demográfiai folyamatokról román nyelven jelentek meg írásai a Terra c. szakfolyóiratban (1980-84), *Hargita megye gyógyturizmusáról pedig a Studii şi Cercetări de Geologie-Geografie 1984. évi 31. kötetében.

Önálló munkája: Balánbánya gazdasági-társadalmi fejlődése 1968-1979 között. Módszertani füzet. Csíkszereda 1979.

(T. J.)