Petőfi Művelődési Társaság

oldal nyomtatása Share

Petőfi Művelődési Társaság Bukarestben 1991-ben alakult és hivatalosan bejegyzett közművelődési egyesület, amely a múlt század közepe óta a román fővárosban működő magyar kulturális szervezetek (Hunnia Olvasó Egylet, Bukaresti Magyar Társulat) jogutódjaként fogalmazta meg programját. Célja a közösségépítő igény ösztönzése, felkarolása, a magyar kulturális élet hagyományainak folytatása a román fővárosban. A ~ küzdelmet folytatott azért is, hogy a magyar közösség által a múlt században épített művelődési ház ma Petőfi Sándor Művelődési Ház törvényes úton újból az őt megillető közösség tulajdonába kerüljön és rendeltetésének megfelelően működjön.

1992 márciusától a ~ hetente egyszer, csütörtökön rendszeresen tart előadássorozatokat: a Memória c. sorozatban megemlékezéseket a magyar és az egyetemes kultúra nagyjairól, a Természet-Tudomány sorozatban előadásokat a reál és humán tudományok, az irodalom és a *művészet kérdéseiről; a Sajtóklub sorozatban közérdekű kérdéseket vitatnak meg, míg a Kriterion Klub sorozatban könyvújdonságok bemutatására, író-olvasó találkozókra kerül sor.

A ~ keretében 1991-ben alakult meg a Petőfi Színház (rendező Kováts László), amely 1993-ban elnyerte a romániai nem hivatásos színjátszók vetélkedőjének (Masca) nagydíját; 1992-ben pedig a Lyceum Consort régizene-együttes (vezetője Öllerer Ágnes zenetanár), amely a bukaresti Ady Endre *Líceum növendékeiből és a fővárosban tanuló magyar egyetemi hallgatókból szerveződött és műsorait erdélyi és külföldi vendégszerepléseken is bemutatta.

A ~ támogatja a több mint 185 éves bukaresti magyar tannyelvű oktatást: a magyar óvoda és az Ady Endre *Líceum működési körülményeinek javításában nyújt segítséget. Sikerült felújítani ilyenformán az iskola könyvtárát, a fizikai és a kémiai laboratóriumot, beszerezni az informatika oktatásához szükséges számítógépeket, az óvodai étkezde és az ifjúsági klub berendezését, fedezni több vidéki, főként csángó gyermek taníttatási költségeit.

A ~ gondozásában és a Kriterion Könyvkiadó kiadásában két munka is megjelent: A bukaresti Petőfi Művelődési Társaság Értesítője. 1991-1993. (1995) és folytatása (1998), amelyekben a Bukarestbe települt magyarok múltjáról és jelenéről közöltek tanulmányokat, s többet a csütörtöki előadássorozatokon elhangzott előadásokból.

A ~ taglétszáma 408 (1995). Elnöke Lőrinczi Gyula ny. egyetemi tanár, matematikus; alelnöke volt Bíró István, majd *Molnár Szabolcs egyetemi tanár és Z. Albu Zoltán bukaresti ref. lelkész.

Megalakult a Petőfi Sándor Művelődési Kör. Helikon 1991/17.

(Gy. I.)