Petre Judit

oldal nyomtatása Share

Petre Judit (Marosvásárhely, 1927. nov. 19.) szerkesztő. Szamosújvárott végzett középiskolát, Bukarestben érettségizett (1955), a bukaresti egyetemen szerzett román nyelv és irodalom szakos tanári képesítést (1965). Pályáját az Ifjúsági Könyvkiadó magyar szerkesztőségében kezdte (1958-69), majd a Ion Creangă Könyvkiadó magyar osztályának felelős szerkesztője nyugdíjazásáig (1970-85).

Érdeklődési köre a *gyermekirodalom. Mint kiadója egyetlen magyar szerkesztője, jelentős írókat, műfordítókat és grafikusokat nyert meg a *gyermekirodalom ügyének. Sorozatokat indított (Az én első könyvem; Nagyapó mesefája; Minden gyermek könyve), az iskolai oktatás, valamint a *diákszínjátszás segítségére siető gyűjteményeket, antológiákat jelentetett meg, többek között Benedek Elek-köteteket is. Másfél évtized alatt 275 könyvet adott, közel három millió példányban, a 3-14 éves *fiatalok kezébe.

A gondozásában megjelent művek közül kiemelkedik a Lengyel Balázzsal közösen szerkesztett János vitéz c. magyar és Aranyhajú széplegény c. román mesegyűjtemény (Bp. 1974). Fordításában jelent meg románul *Szabó Géza Păstorul cu inimă bună (1971) c. kalotaszegi népmesegyűjteménye és Lázár Ervin Băiatul cu leii (1975) c. meseregénye.

Csire Gabriella: A romániai magyar gyermek- és *ifjúsági irodalom könyvjegyzéke. *A Hét Évkönyve 1986. 181-92.

(Cs. G.)