Petres Kálmán (Csobotfalva, 1890. jan. 2. – 1981. jan. 14. Radnót)

oldal nyomtatása Share

Petres Kálmán (Csobotfalva, 1890. jan. 2. 1981. jan. 14. Radnót) róm. kat. egyházi író. Szentszéki tanácsos, 1929-től a marosvásárhelyi róm. kat. fiúnevelő intézet igazgatója.

Az 1925. évi *Pásztortűz Almanachban magvas áttekintést közölt az első világháború utáni falusi művelődési mozgalmakról. Az *erdélyi katholicizmus múltja és jelene c. kötet számára megírta az *Erdélyi Római Katolikus Státus kiegyezés utáni történetét, kiemelve ennek az iskolákat is fenntartó önkormányzati intézménynek a szerepét a nemzeti oktatásügy szolgálatában.

Munkája: Egy fejezet a katholikus *Erdély történetéből. Az *Erdélyi Róm. Kath. Státus reneszánsza. 1866-1894. Dicsőszentmárton 1925.