Pulzus

oldal nyomtatása Share

Pulzus 1. a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség önálló, magyar nyelvű tájékoztató lapja. 1990 márciusában indították az Orvosi Egyetem hallgatói, és 1997. május-júniusig jelent meg rendszertelen időközökben, 1992 decemberétől az OGYE és a Műszaki Egyetem magyar diákjainak lapjaként. Az első hat száma kőnyomatos volt, a többi nyomtatott; szerkesztésében akkor többedmagával Kacsó Orsolya, Kassay Zsóka és *Nagy Csaba vett részt.

1995 őszén Csedő Zoltán lett a ~ főszerkesztője, aki elérte a lap havi és rendszeres megjelenését (esetenként összevont számokkal s állandó, 400-as példányszámmal). Ugyanakkor sajátos jelleget is adott a lapnak: a benne megjelent írások elsősorban a marosvásárhelyi orvosi egyetemi diákéletet mutatják be, s vannak állandó hírrovatai és rendszeres kulturális információi is. Szerkesztői közül Bíró Ágota, Csenteri Zoltán és Muszka Judit voltak a legtevékenyebbek. Külön figyelmet érdemel benne a többnyelvű interkulturális oldal.

1996 őszén a ~ mellett kezdte el működését a Pulzus-Pódiumnak nevezett önképzőkör, amelynek ülésein az érdeklődők kötetlen beszélgetést folytatnak meghívottaikkal.

(Á. Z.)

2. Nagyváradon 1993-94-ben megjelent vegyes tartalmú magazin. "Tervezőszerkesztője" Koós Attila.

3. Székelyudvarhelyen 1995-2000 között megjelenő gazdasági hetilap. Alapítója és kiadója Vass Dénes; felelős szerkesztője 1997-2000 között Mihály Csaba, 2000 októberétől Koszta Nagy István, olvasószerkesztője *Oláh István (1998-2000), grafikusa Kalló László; a lapban megjelenő karikatúrák (1998-2000) *Para István munkái. Rovatvezetők: Ágoston Hugó, Lázár Edit, Makkay József; munkatársainak névsorában Ágoston Hugó, Ambrus Attila, Bódizs Edit, Bogdán Tibor, Bölöni Domokos, Dánél István, Domokos Ernő, Fejér László, Majla Sándor, Máthé Éva, *Neményi József Nándor, Péterszabó Ilona, Román Győző, Sike Lajos, *Szabó Árpád, Szegedi László, Szőcs Csilla nevével találkozunk.

Folyamatos gazdasági, piaci és pénzügyi hírszolgáltatást nyújtó rovatai mellett a Kárpát-medence gazdasági változásait elemző tanulmányokat is közölt: *Szabó Árpád Közgazdaságtan és multikulturalitás (1998/3), Domokos Ernő Az ezerarcú válság Oroszországban (1998/20), *Neményi József Nándor Paradox helyzet a román gazdaságban (1998/18), Csanády András A kelet-szlovákiai magyar vállalkozók működésének körülményei Királyhelmec vidékén és A vállalkozások alakulása Kalotaszeg Felszegének falvaiban (1999/5-2000/8), Incze Emma Nonprofit menedzsment (1999/22-29), Vincze Mária: A CEFTA agrár- és kereskedelempolitikai megközelítésben (1999/8, 15), Puskás István: Inflációs könyvelés elmélet és valóság (1998/39) stb.

A lap példányszáma megfelelő anyagi háttér híján az évek folyamán fokozatosan csökkent, s 2000 júniusára 150-200 példányra sorvadt, aminek oka inkább a terjesztés gyakorlatlansága volt, hiszen tartalmi érdemeit a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) 1997-ben nívódíjjal ismerte el. Végül 265 lapszám után 2000 decemberében bejelentette megszűnését. Ettől kezdve web-lapként, interneten teszi közzé anyagait. E változatában főszerkesztője Koszta Nagy István, szerkesztői Gábor Miklós informatikus, Szakács Éva Gabriella, Kacza Ibolya és Magyari Ibolya hírszerkesztők.

(So. J.)