Rab János

oldal nyomtatása Share

Rab János (Galgahévíz, 1945. nov.) biológiai szakíró. Magyarpécskán érettségizett (1963), oklevelet a Babeş-Bolyai Egyetem Biológia-Földrajz Karán szerzett (1968). Általános iskolai tanár Csíkszentgyörgyön, majd Csomafalván, 1975 óta a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Ipari *Líceum biológiatanára.

Első cikkét a *Falvak Dolgozó Népe közölte (1970). Érdeklődési köre a népi növénytan és népi gyógyászat. A Korunkban jelent meg A biológia tanítása nyelvtanítás is (1979/7-8) és A fejlődésre ítélt élő anyag (1987/1) c. írása. Gyimesbükk népi növényismeretét (Népismereti Dolgozatok 1981) s a gyergyói növényneveket dolgozta fel. A *Hargita munkatársa. Szerzőtársa az Európa híres kertje (Bp. 1993) c. gyűjteményes kötetnek az etnobotanikáról mint az ökológia segédtudományáról szóló értekezésével. A Gyógyszerészet c. szakfolyóiratban (Bp.) Újabb népgyógyászati adatok Gyimesből c. közleményével szerepelt (1982/9).

Önálló kötete: Élet és energia (Kv. 1986. Antenna-sorozat).

Írói nevei: Rabb János, Bánk János.

Cseke Péter: Látóhegyi töprengések. 1979. 160-182. Bodó Barna: Energia és evolúció. *Ifjúmunkás 1986/43. Kisgyörgy Zoltán: Élet és energia összefüggéseiről lényegretörően. *Falvak Dolgozó Népe 1986/42.

(N. T. F.)