B. Gergely Piroska

oldal nyomtatása Share

B. Gergely Piroska, Benedekné (Kolozsvár, 1932. nov. 6.) nyelvész. Középiskolát Kolozsvárt végzett, egy évig orvostanhallgató Marosvásárhelyen, diplomát a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakból szerzett; ösztöndíjasként 1969-70-ben egy évet töltött Finnországban. 1956 óta egyetemi lektor a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén. Szakirodalmi munkásságát 1957-ben a NyIrK-ben kezdte, tudományos közleményei itt s a Studia Universitatis Babeş–Bolyai, a debreceni Magyar Nyelvjárások és a finn Virittaja hasábjain jelennek meg. Névtani kutatásokat folytat, az Anyanyelvünk művelése (1975) és a Nyelvészeti tanulmányok (1980) c. kötetek munkatársa. Önálló munkája: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere (1977).

J. Kovács Magda: Első személynévmonográfiánk. Korunk 1978/10.