Rácz Albert

oldal nyomtatása Share

Rácz Albert (Ajnád, 1941. júl. 18. 1987. szept. 11. Nagybánya) újságíró, helytörténész. Középiskolát Csíkszeredában végzett (1959), a Babeş-Bolyai Egyetemen filozófia-pedagógia-történelem szakos diplomát szerzett (1964). Tanári pályáját Szatmárnémetiben az autó-szakmai iskolában kezdte (1965-78), majd Nagybányán a *Bányavidéki Fáklya művelődési rovatvezetője, ill. az *Előre máramarosi tudósítója.

Első írását az egyetemi hallgatók szabadidő-gazdálkodásáról a *Korunk közölte (1963/5); írásai jelentek meg az Utunk, Művelődés, *A Hét hasábjain is. Oszóczki Kálmánnal együtt 1976-ban két sorozatot közölt a *Bányavidéki Fáklyában a nagybányai festészet 80 éves történetéről, valamint Máramaros szerepéről a Rákóczi-féle szabadságharcban; közzétette *Thorma János naplóját (*Bányavidéki Fáklya 1971. júl.-aug.), Petőfi Nagybánya-vidéki időzésének több dokumentumát (uo. 1972. okt.-dec.) és Földesy Viktor keramikus önéletrajzát (Művelődés 1980/8-9).

(B. E.)