Rácz-Kotilla Erzsébet

oldal nyomtatása Share

Rácz-Kotilla Erzsébet (Arad, 1925. jún. 3.) gyógyszerészeti szakíró, ~ Gábor felesége. Szülővárosa Róm. Kat. Főgimnáziumában érettségizett (1946), a Bolyai Tudományegyetem matematikai és természettudományi karának gyógyszerészeti szakán, majd 1949-től a marosvásárhelyi *OGYI Gyógyszerészeti Karán folytatta tanulmányait, ahol érdemdiplomával végzett (1950). Már diákkorában (1949-ben) gyakornok a drogismereti tanszéken, itt, majd 1960-tól a gyógyszertani tanszéken tanársegéd, a gyógyszerészeti tudományok doktora (1962), adjunktus (1966). Az ő nevéhez fűződik az önálló gyógyszerhatástani tanszék létrehozása, amelyet nyugdíjazásáig előadótanárként vezet (1969-89). Részt vett a gyógynövénykert létesítésében és irányításában. Továbbképző tanfolyamokon biofarmaciát, farmakovigilenciát és fitoterápiát tanított. 1990-től Budapesten, 1992-től Pécsett vendégelőadó. 1993-ban Magyarországon telepedett le.

Kutatómunkájában előbb a gyógynövények termesztésével és nemesítésével (levendula, rózsamuskátli, cickafark), növényszövettani és növénykémiai, majd hatástani vizsgálatokkal foglalkozott. Számos kísérletes módszert dolgozott ki növények gyógyhatásának kimutatására. Több készítmény méregtani vizsgálatát is elvégezte. Közleményei 21 hazai és külföldi folyóiratban, főleg az Orvosi Szemle-Revista Medicală, Farmacia, Note Botanice, Gyógyszerészet, Planta Medica, Die Pharmazie, Plantes Médicales et Phytothérapie és más szaklapok hasábjain jelentek meg, ismeretterjesztő írásait A Hét, *Korunk, Művelődés, *Dolgozó Nő közölte. Találmányai: a mák nemesítésénél használatos módszer kidolgozása (1954), az ópium helyettesítésére alkalmas tinktúra (1966), vizelethajtó tea (1970) és vízhajtó gyógyszer (1990). Társszerzője a Gyógynövényismeret (Rácz Gábor és A. Laza társszerzőkkel, 1984) és a Gyógynövényismeret a fitoterápia alapja (Bp. 1992) c. kézikönyveknek, valamint a háromkötetes Farmakognózia c. kőnyomatos egyetemi jegyzetnek (Mv. 1956-57), főszerzője a Farmakognóziai vizsgálatok (Mv. 1958) c. gyakorlati jegyzetnek.

Önálló kőnyomatos jegyzete a háromkötetes Farmakodinámia Gyógyszerhatástan (Mv. 1977-84), ez megjelent román nyelven is. Tanulmányt írt a Korszerű gyógynövényhasználat című *Korunk-füzet magyar (Kv. 1982) és román változatába (Kv. 1983).

Kovács Magda: Gyógynövények faggatója. *Dolgozó Nő 1983/7. Nagy Miklós: R. K. E. (Margó). *Utunk 1984/44. Csűrös István: Gyógynövényismereti könyv. *Korunk 1985/2. Szépréti Lilla: Asszonyarcok. Fűben, fában az orvosság. *Új Élet 1988/5.

(P. H. M.)