Ráczné Zeitler Anna

oldal nyomtatása Share

Ráczné Zeitler Anna (Ruda-Brád, 1920. ápr. 10.) nyelvész, módszertani szakíró. Középiskolai tanulmányait a nagyszebeni Szent Orsolya zárda leánygimnáziumában (1931-35) és a kolozsvári Marianum Leánygimnáziumban (1935-39) végezte; az I. Ferdinánd Egyetemen, illetve a *Ferenc József Tudományegyetemen szerzett német-magyar szakos tanári oklevelet (1943). Tanársegéd a *Ferenc József Tudományegyetemen, majd a Bolyai, illetve a Babeş-Bolyai egyetemen a német nyelv és módszertani tanszéken, illetve a Gh. Dima Zenekonzervatóriumban és a I. Andreescu Képzőművészeti Főiskolán; utóbb különböző kolozsvári középiskolákban tanít, nyugdíjazásáig.

Első munkája az Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde száz évet felölelő (1843-1944) bibliográfiája, amely a folyóirat 1944. évfolyamában (573-612. lap) jelent meg. Doktori értekezését Ina Seidel világképéről (Ina Seidels Weltanschauung und künstlerische Ausdruckformen in ihrem Werk) a *Ferenc József Tudományegyetemen védte meg. Több egyetemi német nyelvi és módszertani tankönyv, illetve segédkönyv szerzője, társszerzője; 1957-1968 között a bukaresti tankönyvkiadónál 13 német nyelvű, magyar oktatási nyelvű középiskolák számára átdolgozott tankönyve jelent meg az V-XII. osztályok számára.

Német irodalmi és módszertani tanulmányai jelentek meg a Korunkban (Gerhart Hauptmann erdélyi színpadokon bemutatott Die Weber c. darabjáról, 1963/2), a Revista de Pedagogie c. szakfolyóiratban (1968/5; 1968/11), a Probleme de metodica predării disciplinei umaniste c. gyűjteményes kötetben (Kv. 1965).

Munkái: Lesestücke für deutsche Sprachübungen. Kv. 1956 (litografált); Texte de specialitate pentru studenţii Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu. Kv. 1960 (litografált); Die Metodik der deutschen Sprache als Fremdsprache in der Mittelschulen. Kv. 1960; Texte de specialitate pentru studenţii Conservatorului de muzică Gh. Dima. Kv. 1961 (kézirat); Limba germană. Vol. II. Texte de specialitate arte plastice, muzică, teatru, film. 1968 (társszerző); A Bolyai Tudományegyetem német tanszéke. Kv. 1999.

(D. Gy.)