Biás István

oldal nyomtatása Share

Biás István (Nagyszeben, 1877. dec. 10. – 1950. okt. 10., Marosvásárhely) – levéltáros, hely- és családtörténész. 1897-től Marosvásárhelyen postatisztviselő, 1907-től 1916-ig a Teleki család főlevéltárosa. A KZST tagja. A két háború közt családtörténeti kutatásokat végzett, számos lap és folyóirat munkatársa. 1940-től 1945-ig Maros-Torda megye levéltárosa. Kiadta Apafi Mihály naplóját (Mv. 1900), Teleki Sámuel útinaplóját (Mv. 1908), önálló munkáiban a Teleki-téka alapításával, Marosvásárhely és a Székelyföld történetének egyes mozzanataival, unitárius egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozott. 1919 után megjelent munkái: Köteles Szőcs Dániel 1651. évi sírköve (Mv. 1929); A marosvásárhelyi Kaszinó száz éve (Mv. 1932); Székely nemes családok (Bp. 1941).