Rados Móric

oldal nyomtatása Share

Rados Móric (Abony, 1888. okt. 18. ?) közgazdasági író, szerkesztő. Budapesten végezte tanulmányait, majd az ottani *Új Hírek és *Új Szó c. napilapok munkatársa. 1912-14 között az Abony c. "társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap" szerkesztője. 1919 körül költözött Kolozsvárra, itt részt vett az *Új Kelet c. zsidó politikai lap beindításában. 1921-ben megalapította a Radio Reclama România részvénytársaságot, melynek vezérigazgatója lett. Gazdasági és pénzügyi információszerzéssel, reklámmal, könyv- és lapkiadással foglalkoztak. A cég keretében létesítették 1920-ban a *Cultura könyvnyomdát, mely 1940-ig működött, s amely reklámanyagon kívül több közgazdasági kiadványt és lapot jelentetett meg. A Minerva nyomdától átvette a világháború előtti Erdélyi Közgazdaság, majd 1920-tól Közgazdaság c. pénzügyi, kereskedelmi és ipari hetilapot s azt Erdélyi Közgazdaság-Rumänischer Lloyd kettős címmel jelentette meg magyar és német nyelven Boronkay Béla, majd Ioan Petruca szerkesztésében. 1926 decemberétől aztán elmaradt a magyar cím és szöveg. A hirdetéseket kivéve német nyelvűvé vált lap 1940-ben szűnt meg. Ennek társkiadványa volt a magyar és román nyelvű Consum c. közgazdasági hetilap (1921-1940); ezt Gheorghe Petruca szerkesztette, 1938-40-ben Rados volt az igazgató-adminisztrátora. A cég kiadásában Consum könyvtár címmel pénzügyi-gazdasági füzetsorozatot is megjelentettek magyar, román és német nyelven.

A két hetilap közös vállalkozásában jelent meg Rados Móric és *Székely János szerkesztésében 1923-ban és 1924-ben a Közgazdasági évkönyv (Erdély gazdasági lexikonja) két kötetét. Ezek magyar nyelven közlik mindazokat a Romániában érvényes jogi, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, adóügyi tudnivalókat, törvényeket és rendeleteket, amelyeket a hatalomváltozás után a gazdasági életben dolgozóknak ismerniük kellett. ~ részt vett a zsidó közéletben is. 1940 utáni sorsáról nincsenek adatok.

Krizsó Kálmán: Kolozsvár tartomány nyomdászattörténete és hírlapirodalom-története. (Kézirat, 1968).

(G. Gy.)