Ráduly Endre

oldal nyomtatása Share

Ráduly Endre (Kézdiszentlélek, 1927. máj. 3.) nyelvművelő, tankönyvíró. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumban érettségizett (1947), a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos oklevelet szerzett (1951). Tanári pályáját a kézdivásárhelyi pedagógiai iskolában kezdte, majd a *Magyar Autonóm Tartomány tanügyi osztályán szakfelügyelőként dolgozott (1952-60); Marosvásárhelyen gyakorló tanár a Pedagógiai Főiskolán, ugyanott a Népi Egyetem tanulmányi igazgatója (1981-83). Általános iskolai tanár a nyugalomba vonulásáig.

A nyelvtanítás módszertana foglalkoztatja. Társszerzője a Beszéd- és íráskészség fejlesztése az V-X. osztályban c. tankönyvnek; irányítása mellett készült Az olvasástanítás módszertana az I-IV. osztály számára című tankönyv is (1956). Az olvasás gyakorlatát szolgálták füzetei, amelyekben Mikszáth, Caragiale, Móricz, Sadoveanu műveinek helyes olvasatára buzdít (1956). A *Művelődés közli Beszéljünk helyesen! c. tanulmányát (1959/4-6). A gondolkodás fejlesztésére külön "feladatlapokat" ajánl a Tanügyi Újságban (1973), ezt javasolja a nyelvtani ismeretek ellenőrzésére egy román módszertani kiadvány magyar nyelvű betétében is (Mv. 1975).

Beszéljünk szépen és helyesen magyarul! c. munkája kéziratban.

(B. E.)