Raffy Ádám

oldal nyomtatása Share

Raffy Ádám (Vértes, 1898. aug. 14. 1961. nov. 30. Budapest) orvosi szakíró, regényíró, műfordító. Réz Ádám és Pál műfordító-irodalomtörténészek apja. Középiskolát Nagyváradon végzett, felsőbb tanulmányait Bécsben és Budapesten folytatta, Kolozsvárt szerzett orvosi oklevelet (1920). Pályáját Frankfurt am Mainban tanársegédként kezdte a Vaterländischer Frauenverein klinikáján; 1925-től Aradon, majd 1938-tól Nagyváradon nőgyógyász és sebész. 1947-től Budapesten élt.

Szakmunkái családi nevén (Kupfer Miksa) a nőgyógyászat köréből a Zentralblatt für Gynäkologie, Schweizerische Medizinische Wochenschrift és az *Erdélyi Orvosi Lap hasábjain jelentek meg (1927-29); orvosszociológiai írásaiban a magzatelhajtás kérdéseivel is foglalkozott. Fordításában jelent meg N. M. Gelbert Keresztények a zsidó fronton c. munkája (Kv. 1938) s Giszkalay Jánossal közösen Heine Confessio Judaica c. művének egy része (Atta troll. Egy nyáréji álom. Lugos 1935), valamint Franz Werfel, André Maurois és Henri Lefèbvre több kötete.

A *Független Újság és a temesvári *Kézirat szépirodalmi munkatársa, ezenkívül számos filmforgatókönyvet, rádiójátékot írt, életregényei közül kitűnnek Giordano Bruno, Paracelsus, Messmer doktor, Eleonora Duse színésznő élettörténetei. Relle Pállal közösen szerkesztette az Örök betűk c. antológiát és az Erdélyi Egyetemes Könyvtárat (1940-42).

Művei közül Erdélyben jelent meg: A bölcsek köve (Paracelsus életregénye. Nv. 1941) és a Séta Bellaggióban (Kisregény. Nv. 1941); erdélyi tárgyú regénye a Varga Katalin életét feldolgozó Erdélyi Szent Johanna (Bp. 1948).

Gáldi László: A máglya. R. Á. Giordano Bruno-életregénye. *Vasárnap 1937/2. Kováts József: Egy Giordano Bruno-regény. *Korunk 1937/3. Weisz Endre: Kritika egy könyvről, amely kritikus cikkről ír. *Nagyváradi Napló 1937. jan. 1. Tabéry Géza: Messmer, a léleklátó. *Nagyváradi Napló 1938. jan. 23. Szenczei László: Egy sznob könyv margójára. *Korunk 1938/2. Képes Miklós: Herodes, R. Á. legújabb regénye. *Nagyváradi Napló 1939. jan. 15. Benedek Marcell: Örök szomjúság. R. Á. regénye. Magyar Csillag 1943. II. 627-28. Jékely Zoltán: Búcsú R. Á.-tól. Élet és Irodalom, Bp. 1961/49.

(B. E.)