Récsei Ede

oldal nyomtatása Share

Récsei Ede (Zsámbék, 1868. márc. 15. 1927. máj. 26. Kolozsvár) *ifjúsági író. Mint a Kegyes Tanítórend tagja tanulmányait Kolozsvárt végezte. 1893-ban pappá szentelték, ezt követően rövid ideig belső rendi beosztást kapott Kecskeméten. Nagykárolyba helyezése után tanári és plébánosi működése mellett tevékeny részt vett a város művelődési életében is; évtizedekig ő volt a helybeli *Kölcsey Egyesület elnöke. Szenvedélyes utazó létére ismételten bejárta Európa jelentősebb művelődési központjait. Harminckét évi tanári működés után 1924 őszén került Kolozsvárra, ahol a róm. kat. főgimnáziumban francia, magyar és német nyelvet tanított, s a Szent József Fiúnevelő Intézet (diákotthon) igazgatója volt. Rövid kolozsvári működése idején tanítványai az 1925-26-os tanévben előadták Diáktípusok című énekes vígjátékát. Jókai diákéveiről ötfelvonásos életképet (A diák Jókay), a kolozsvári piarista *gimnázium 1926. jún. 13-án tartott öregdiáktalálkozójára, amelyet a Kegyesrend városba költözésének 150. évfordulójának a tiszteletére rendeztek, alkalmi ódát írt. A *Jóbarát, *Pásztortűz és *Véndiákok Lapja állandó munkatársa volt. Tisztelői és egykori hálás tanítványai a korabeli sajtóvisszhangok tanúsága szerint 1927. május 28-i házsongárdi temetését valóságos közművelődési eseménnyé változtatták.

Önállóan megjelent művei: Erzsébet királyné hazai turista útjai. A Magyar Tanítók Turista Egyesülete által 200 koronával kitüntetett pályamű. Bp. 1904; A diák Jókay. Életkép 5 felvonásban. Cluj 1926 = Magyar *Ifjúság Könyvtára 6. sz.

Meghalt R. E. *Nagykároly és Vidéke 1927/41 (május 30.); Az Erdélyi Róm. Kat. Státus Kolozsvári Főgimnáziumának 1926-27. tanévi Értesítője 34-35., fényképpel.

(K. K.)