Református Gyülekezeti Élet

oldal nyomtatása Share

Református Gyülekezeti Élet népies vallásos folyóirat; Székelyudvarhelyen jelent meg 1939 áprilisától 1940 áprilisáig, a *Harangszó folytatójaként, *Dávid Gyula helybeli ref. lelkész szerkesztésében, a téli hónapokban minden hét vasárnapján, nyári hónapokban minden hónap első vasárnapján. Programját a szerkesztő az első számban, Lelki mozgósítás c. vezércikkében így fogalmazta meg: "... hitükben öntudatos, cselekvésükben gyümölcsöző életet élő egyháztagok nevelésére törekszik, akik Isten igéjétől nyert lelki fegyverzet birtokában ellene állanak minden egyéni, faji, társadalmi és felekezeti veszélynek, akik nem a félelemnek, nem a meghátrálásnak, hanem az erőnek és a szeretetnek lelkével megtelve és lelkileg megújulva, teljes odaadással állanak saját gyülekezeteik és az erdélyi magyar reformátusság szervezett munkaközösségébe".

A lap a helyi Könyvnyomda Rt. nyomdájában készült 6000 példányban. Vallásos és hitépítő cikkek, elmélkedések, bibliamagyarázatok, könyvismertetések mellett szépirodalmat is közölt: többek között Asztalos István, Bíróné Váró Éva, Berde Mária, Gárdonyi Géza, Horváth Jenő, Illyés Gyula, Komáromi János, Lévai Lajos, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Sándor Dénes, Sinka József, Szabó Jenő tollából.

Egy esztendei megjelenés után ugyanarra a sorsra jutott, mint elődje: az ország politikai jobbratolódásának körülményei között belügyminiszteri rendelettel visszavonták megjelenési engedélyét.

Dr. M. L. [Musnai László]: R. Gy. É. *Református Szemle 1939. 4.

(D. L.)