Református Híradó

oldal nyomtatása Share

Református Híradó a nagyváradi református egyházközség "vallásos irányú néplap"-ja (1921-1944). Szerkesztette 1944 augusztusáig *Csernák Béla nagyváradi lelkész, később egyházkerületi főjegyző, majd megszűnéséig (1944. okt. 4-ig) Incze Gábor. Heti rendszerességgel jelent meg; főmunkatársként Csora Gyula (1924-25), *Kiss Károly (1924-30) és Varga Gedeon (1924-30) neve szerepel az impresszumban.

A lap tartalma változatos: a közérdekű egyházi kérdések, hitépítő értekezések és elmélkedések mellett helyet kapnak benne a gyülekezeti életre vonatkozó hírek is. Bár egyházközségi gyülekezeti lap volt, felvállalta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos közlönyének szerepét is.

A szerkesztőség a Bihari Reformátusok Lapjával karöltve szabadegyetemi előadásokat, irodalmi és sajtóesteket is szervezett.

1931-ben Református *Ifjúság címmel mellékletet is indított, amely minden hónap első és harmadik hetében jelent meg; ez azonban a 4. szám után megszűnt.

(T. E.)