Református Ifjúság

oldal nyomtatása Share

Református Ifjúság 1. Nagyváradon jelent meg 1931-ben kéthetenként mint a *Református Híradó c. vallásos irányú néplap melléklete.

2. Marosvásárhelyen 1933-1943 között, majd Kolozsváron 1943-1944-ben kiadott felekezeti ifjúsági lap: alcíme szerint "földmíves, iparos, *munkás ifjúsági újság" (1940 után a Református Leányszövetség és az Ifjúsági Keresztyén Egyesületi Szövetség folyóirata). Felelős szerkesztője Pálffy Károly, főszerkesztője Bakk József (1940-ig), társszerkesztő 1940-1943-ban Dobos Károly, főmunkatárs 1943-1944-ben Nagy Gyula.

(T. E.)