Reformátusok Lapja

oldal nyomtatása Share

Reformátusok Lapja 1. A kolozsvári református egyházközség hivatalos közlönye 1926-1944 között. Havonta egyszer jelent meg *Vásárhelyi János szerkesztésében. Ebben az időszakban Kolozsváron csak egy református egyházközség volt, de ez négy gyülekezetet, parochiális kört és templomot jelentett. Ehhez igazodott a lap szerkezete is: négy alaprovata volt, a Belvárosi, Alsóvárosi, Hídelvei és Felsővárosi köröknek megfelelően. Itt beszámolók, évi lelkészi jelentések, statisztikák, népmozgalmi adatok kaptak helyet. Ezenkívül a lap a központi iroda híreit, leiratait, értesítéseit is közölte. A "Vasárnap délután" c. rovat főleg szépirodalmi olvasmányokat kínált a gyülekezet szélesebb rétegének. Kolozsvári lelkipásztorok gyakran közölték a gyülekezetben tartott, rendszerint évfordulós előadásaikat, mint pl. *Vásárhelyi János a Kálvinról szólót (1928/3). A lap színvonalát egyháztörténeti tanulmányok emelték: *Mózes András felsővadászi Rákóczi Zsigmondról írt tanulmányt (1932/10, 11), Tárkányi György pedig a kolozsvári református egyházközség 17-19. századi történetét dolgozta fel (1934-1943 között 89 közleményben). A lap utolsó, 1944. szeptemberi száma élén *Vásárhelyi János püspöknek Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet (Ézs 40, 1) című prédikációja volt olvasható.

(K. Zs.)

2. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos közlönye (1927-1942). Főszerkesztője *Debreczeni István (1940 szeptemberéig) majd *Orth Imre (1940-42). Társszerkesztői Bodnár Gábor, Bokor Sándor, Gyenge János. Az 1928/36. számtól felelős szerkesztőt is kapott a lap *Nagy Vilmos személyében, akit Kovács József, majd Balajthy Jenő követett. *Orth Imre biharpüspöki lelkész 1939-ben kapcsolódott be a szerkesztés munkájába. Ő gondoskodott arról, hogy a ~ megszűnése után, az Egyházkerület hivatalos közlönyének pótlására meginduljon a Bihari Reformátusok Lapja, amely 1944. szeptember 14-ig töltötte be feladatát.

Orth Imre: A múltból a jövőbe. *Harangszó (Nv. 1990/1).

(T. E.)