Református Család

oldal nyomtatása Share

Református Család az Erdélyi Rerformátus Egyházkerület nőszövetségének 1929-1944 között, majd 1992 decemberétől Kolozsvárt megjelenő lapja. Az első időszakban a főszerkesztő Maksay Albert; szerkesztői: Pilder Mária (1934-ig), Lőrincz Mária (1934), Székely Jánosné (1935-1937 és 1940-1941), Borbáthné Vajna Éva (1940-1944); társszerkesztő *Nagy András (1940-1944). Az első két évben havonta kétszer, 1931-1939 között egyszer, majd 1940-től évente tízszer jelent meg. Közölt iránycikkeket, elmélkedéseket, tanulmányokat, tárcát, nőszövetségi híreket, verseket, novellákat, kisebb színdarabokat, jeleneteket, képzőművészeti alkotásokról reprodukciókat, hasznos háztartási tudnivalókat. Bár felekezeti lap volt, amely a református családok hitvallási öntudatát akarta erősíteni, kitekintett az erdélyi közélet eseményeire is. Így például már induláskor közölte, hogy a nőszövetség csatlakozni kíván a Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkárságához (1929/3). Figyelt a világ egyházainak ökumenikus mozgásaira is (Maksay Albert: Az ökumenikus mozgalom története. 1932/8-9), de igényesen válogatott a magyar irodalom klasszikusainak és élő alakjainak műveiből: Petőfi, Arany, Reményik, Áprily versei, Mikszáth, Móricz, Szabó Dezső rövidebb prózai írásai tették tartalmassá és vonzóvá a lapot. Mint nőszövetségi kiadvány majdnem mindegyik évfolyamában bibliai női arcképcsarnokot adott (pl. Vajda István: Nők a Bibliában, az 1930/9. számtól kezdődően 9 közleményben), s a magyar egyháztörténet nőalakjairól is többször közölt olvasmányos életrajzokat: Dóczyné *Berde Amál Bethlen Gábor feleségéről, Károlyi Zsuzsannáról (1930/10), *Illyés Géza Lorántffy Zsuzsannáról (1931/10, 11, 12) és Petrőczy Kata Szidóniáról (1932/4, 5).

Az 1992-ben újrainduló és negyedévenként megjelenő lap felelős szerkesztője Nagy István, társszerkesztők Imre Magda, Csiha Kálmánné, Tatár Mihályné, Nagy Irén, 1996-tól Csiha Kálmánné helyett Csetri Elekné. Az egyes számokat a főszerkesztő elmélkedései vezetik be, utána kisebb egyháztörténeti tanulmányok (Bethlen Kata Önéletírása, 1992/1, 1993/3, 4, Bethlen Miklós Önéletírása, 1993/5-1995/2), lelkigondozói rovat, versek, hírek olvashatók. Ez utóbbiak főleg beszámolók az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége megalakulásáról (1992. július), illetve az egyes területi nőszövetségek szolgálatáról.

(K. Zs.)