Régészeti és Történelmi Egylet Bihar megyei

oldal nyomtatása Share

Régészeti és Történelmi Egylet Bihar megyei 1872-ben alakult *Nagyváradon, a város és a vidék múltja iránti érdeklődés felkeltésére, a helytörténeti kutatások támogatására.

Az Egylet már alakulása évében létrehozta a *Nagyváradi Múzeumot, s 1885-től szakkiadványt is jelentetett meg, amelynek első számát Hegyesi Márton, Bunyitay Vince, Gyalókay Lajos és *Karácsonyi János szerkesztették. Tagjai közül a város történetének kutatása szempontjából jelentőset alkotott Bunyitay Vince, aki háromkötetes munkát szentelt a váradi püspökség és *Nagyvárad történetének: az alapítástól 1566-ig (1883), a török foglalás idején (1883-84); írt a mai *Nagyvárad megalapításáról (1885) s a váradi püspökökről a száműzetés és az újraalapítás korában (1935). Az 1892-i közgyűlésen olvasta fel Színi- és operaelőadások *Nagyváradon a múlt században c. értekezését, az új múzeum megnyitásának ünnepségén pedig Bihar vára és a honfoglalás c. dolgozatát.

A megszűnt Évkönyvek pótlására a ~ 1913-ban megindította Biharvárad c. új kiadványát, amelynek szerkesztője Peszeki Ferenc volt, alcíme: "... a Történelmi Társulat jelentései Bihar megye és *Nagyvárad múltjának felderítésére, emlékének megőrzésére folytatott kutató munkájáról".

A ~ az első világháború után is folytatta tevékenységét. Elnöke már 1913-tól *Karácsonyi János volt, akitől *Némethy Gyula prelátus vette át a tisztet 1926-ban. A ~ levéltárnoka volt 1932-től kezdve *Bíró József művészettörténész, aki itt jelentette meg első önálló munkáját (Nagyvárad barokk és neoklasszikus emlékei. Bp. 1932). Ugyancsak a ~ keretében dolgozta fel Hegyesi Márton Bihar vármegye szerepét a 48-as szabadságharcban (1885), míg *Karácsonyi János A *nagyváradi és olaszi római katolikus plébániatemplom és plébánia rövid történetét örökítette meg.

Biharvármegyei és *Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyvei. Nv. 1885-1909; Kalauz a Biharvármegyei és *Nagyváradi Régészeti és Történeti Egylet múzeumához. Nv. 1896.

(T. E.)