Reisz Katalin

oldal nyomtatása Share

Reisz Katalin (Marosvásárhely, 1928. márc. 24.) újságíró, szerkesztő. Középiskoláit a marosvásárhelyi leánygimnáziumban végezte (1946); a Bolyai Tudományegyetemen 1950-ben végzett francia nyelv és irodalom szakot. 1949-51 között a romanisztikai tanszéken tanársegéd. 1951-től az *Igazság c. kolozsvári napilapnál újságíró (közben 1952-58 között elvégzi a bukaresti Pártiskolát); 1970-74 között főszerkesztőhelyettes, 1974-85 között a művelődési osztály vezetője, ebben az időszakban, kb. négy évig a Tallózó c. rovatot is vezeti. 1985 óta nyugdíjas.

Cikkei jelentek meg A *Hét, a Korunk, Utunk, *Új Élet c. lapokban, ugyanitt fordításai is a román sajtóból.

Írói neve: Tordai Mária; szignója R. K.

(S. Zs.)