Réthy Károly

oldal nyomtatása Share

Réthy Károly (Margitta, 1935. okt. 23.) geológus, természettudományi szakíró. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Egyetem Biológia-Földrajz Karán végezte geológia szakon (1963), majd a nagybányai Főiskolán közgazdasági diplomát is szerzett (1969). A Máramaros megyei Misztbányán dolgozott mint bányageológus 1986-ban történt nyugdíjazásáig.

Érdeklődési köre a színes- és nemesfémek, drágakövek világa felé terelődött. Első könyvét (Drágakövek és gyöngyök. Kv. 1990) is erről írta, majd három népszerűsítő tanulmányt is közölt e témakörben, 1991-, 1992- és 1993-ban, a Kolozsvárt megjelenő Családi Tükörben; ezekben szakszerűen mutatja be a drágaköveket, igazgyöngyöket, valamint az ezekkel kapcsolatos mítoszokat és legendákat.

Kiadás alatt áll Budapesten Az arany varázsa című, Kanadában pedig a vivianit ásványról írott tanulmánya.

(T. J.)