Bilinszky Lajos

oldal nyomtatása Share

Bilinszky Lajos (Kolozsvár, 1868. jan. 2. – 1940. dec. 7., Kolozsvár) – tankönyvíró. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Gyulafehérvárt végezte, Kolozsvárt doktorált. 1893-tól a nagyszebeni kat. leánynevelő intézet igazgatója. Az I. világháború előtt írt tankönyveinek átdolgozott, újabb kiadásait éveken át használták a romániai magyar tannyelvű középiskolákban: Világtörténet (I. Ókor; II. Középkor; III. Újkor, Kv. 1921); Magyar olvasókönyv (I-II. Kv. 1923); Stilisztika olvasókönyvvel (Nagyszeben 1924. 6. kiadás); Poétika... (Nagyszeben 1924. 5. kiadás); Román nyelvkönyv (I-IV. Porsche Rezsővel és Todorán Jenővel, Nagyszeben 1922-23).