RMDSZ-füzetek

oldal nyomtatása Share

RMDSZ-füzetek politikai ismeretterjesztő kiadványsorozat 1990-ben, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kiadásában. A sorozatot *Dávid Gyula kezdeményezte és szerkesztette. Az RMDSZ első szervezeti Szabályzatát és Programját közzétevő 1. füzet végén nyolc kiadvány címe sorakozik, ebből mindössze hat készült el és öt jelent meg: a 2-3. füzet dr. Balogh Andrásnak magyar fordításban a füzetben is közölt 1990-es választójogi törvényhez fűzött magyarázatait tartalmazza, a 4. füzet Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől? címmel Cseke Péter, dr. Pap István, Neményi J. Nándor, Egyed Ákos, Csávossy György és Makkay József egy-egy írását; az 5. füzet címe: Milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániában?, nyomdahiba miatt meg nem nevezett szerzője Kovács Nemere.

Elkészült a 6. füzet is (Hogyan élnek a nemzeti kisebbségek Nyugat-Európában? szerzője Gáll János), annak megjelentetéséhez azonban a szerző személye és korábbi politikai publicisztikai szereplése miatt az RMDSZ akkori vezetése nem járult hozzá. A további füzetek (a kisebbségek egyéni és kollektív jogairól; az anyanyelvű oktatásról) ezek után el sem készültek.

(D. Gy.)