romániai magyar Könyves Céh

oldal nyomtatása Share

Romániai Magyar Könyves Céh

- a romániai magyar könyvkiadók, könyvkészítők és könyvkereskedők egyesülete. 1994. ápr. 9-én alakult 38 tagjelölt jelenlétében; alapító tagjainak száma 22. Élén az Egyeztető Tanács áll, amelynek elnökét és alelnökeit kétévenként választja a Közgyűlés. A ~ által kidolgozott Szabályzatra kéttagú választott Etikai Bizottság felügyel, amely a tagok közötti konfliktusokban az Egyeztető Tanácsnak állásfoglalást terjeszt elő.

A ~ Káli *Király István tájékoztatása szerint "az erdélyi könyvszakma érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve, amely intézményes keretet nyújt tagjai, illetve az egész romániai magyar könyvkiadás, könyvkészítés és -kereskedés számára az érdekegyeztetéshez, a könyvpiaci viszonyok közös alakításához, a kölcsönös előnyökre alapozó együttműködés megteremtéséhez, amely szerepet vállal az egész könyvszakma minőségének fejlesztésében, képes szakmai szolgáltatásokat nyújtani tagjai számára és képviselni tudja azokat a hazai, valamint a nemzetközi könyvszakma előtt".

A ~-et alapító huszonkét tag között van a romániai magyar könyvkiadásban nagy múlttal rendelkező Kriterion (a Kriterion Könyvbarát Egyesület révén), a kiadói választék és olvasótábor szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható hátterű Komp-Press (a *Korunk Baráti Társaság kiadója), a Mentor (a *Látó c. marosvásárhelyi szépirodalmi folyóirattal a háta mögött), a Pallas-Akadémia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a kolozsvári Koinonia és Polis, a szociológiai és társadalomtudományi művekre szakosodott csíkszeredai *Pro-Print, a Corvin *Magazin (Déva), Literator (Nagyvárad), az orvosi és műszaki szakkönyvek kiadására szakosodott Procardia (Marosvásárhely), a sepsiszentgyörgyi Charta és a romániai könyvpiacon jelentős tért hódított könyvkereskedő cég, az Erdélyi Magyar Könyvklub.

A ~ 1995 óta évente Marosvásárhelyen nemzetközi könyvvásárt rendez; ennek az évek folyamán már kialakult rendje és megismétlődő közönségsikere van. A ~ ugyanakkor közös keretet biztosít tagjainak az évenként megrendezésre kerülő bukaresti Nemzetközi Vásáron való részvételre is.

Könyvkereskedelemmel is foglalkozó vagy arra szakosított tagjai révén a ~ jelentős mértékben járul hozzá a magyarországi könyvbehozatal terén korábban mutatkozó káosz megszüntetéséhez: jó és a hazai olvasó anyagi helyzetéhez szabott árú importkönyvek forgalmazásához, ugyanakkor az adott kereteket is felhasználva próbálja fellendíteni a romániai magyar könyv magyarországi exportját. Ennek érdekét szolgálja többek között rendszeres kollektív jelenléte a minden év áprilisában megrendezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválokon, a június eleji magyar Ünnepi Könyvhéten, valamint a frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron.

A ~ lebonyolítóként felkérésre felelősséggel vállal részt a magyar művelődési minisztérium és a romániai Kisebbségi Tanács könyvtámogatásra kiírt pályázatainak ügyeiben, megfelelő szakmai véleményezést biztosítva az illetékes kuratóriumoknak a döntéshez.

Ugyanakkor folyamatosan tájékoztatja tagjait a romániai és magyarországi pályázati lehetőségekről és a döntések eredményeiről.

Több éven keresztül részt vett a *Könyvesház, a könyvszakma lapja kiadásában, majd 1997-98-ban a Corvina Könyvesház közreműködésével, illetve 2001-től a *Pro-Print szerkesztőségében megjelentette a Könyvjelző c. folyóiratot.

Közreműködésével jelenik meg rövidesen (az EME és az OSZK gondozásában) Szigethy Rudolfnak A romániai magyar könyvkiadás (1990-1998) c. bibliográfiája.

Káli *Király István: A méltóságos túlélés kockázata. Magyar *Napló 1996/7-8. Romániai Magyar Könyves Céh (A marosvásárhelyi őszi könyvvásár katalógusa). Mv. 1996. Nemzetközi Könyvvásár (Az évente megrendezésre kerülő könyvvásár kiállítóinak katalógusa). Mv. 1997-2002.

(D. Gy.)