Roth-Szamosközi Mária

oldal nyomtatása Share

Roth-Szamosközi Mária (Arad, 1954. jún. 20.) lélektani szakíró. ~ Endre leánya. Középiskolát Kolozsvárt végzett (1972), a Babeş-Bolyai Egyetemen lélektan szakos oklevelet szerzett (1977). Tanári pályáját a marosvásárhelyi Kisegítő Iskolában kezdte, 1983-tól a kolozsvári Csecsemőotthon pszichológusa. Kutatási területe a gyermeklélektan. Vizsgálta a családon belüli kapcsolatok hatását a nevelésre s a beszédtanulás lélektani összefüggéseit. Eredményeit román nyelvű szakfolyóiratokban (Revista de Pedagogie, Revista de Psihologie, Viaţa Medicală, Revista de Ostetrică şi Ginecologie) tette közzé. Magyar nyelven a *Korunkban jelent meg tanulmánya a házastársak lélektani összeférhetőségéről (1979/3) és egy kisegítő tanár lélektani tapasztalatairól (1982/9), A kisgyermek és a közösség címmel az 1986-87-es *Korunk Évkönyvben értekezik. A Családi Tükör munkatársa volt.

(F. K.)