Rózsa Ferenc

oldal nyomtatása Share

Rózsa Ferenc (Bukarest, 1926. jún. 4. 1991. aug. 4. Marosvásárhely) műszaki szakíró. A bukaresti ref. elemi iskola elvégzése után a nagyenyedi Bethlen Kollégium növendéke; itt érettségizik 1945-ben. Főiskolai tanulmányait a bukaresti Műszaki Egyetemen végezte, az Elektrotechnikai és Gépészmérnöki Karon (1951). Ez időben (1948-50) a Bukaresti *Rádió magyar adásának szerkesztője, és bemondója. 1950-től 1952-ig a bukaresti IPROM Gépipari Tervezőintézet mérnöke, a Műszaki Egyetem óraadó tanára. 1952-53-ban Kudzsiron a Gépgyár mérnöke, majd 1953-tól 1991-ig a bukaresti Építészeti Egyetem Épületgépészeti Karán tanít: 1957-től adjunktus, majd a gépelemek tanára, 1971-73 és 1974-76 között tanszékvezető, 1990-től professzor; a rendszerváltozás után a Román *Televízió magyar adásának külső munkatársa.

Elkészült kutatási tervei: fogaskerék és csigahajtások, evolvens profilú bordástengelyek, a hajtóművek általános kérdései, a szerszámgépek dinamikája. 1953-tól a Román Szabványügyi Hivatal munkatársa. 1955-ben Stockholmban, 1958-ban Párizsban, 1963-ban Moszkvában ISO, illetve KGST szabványügyi tanácskozásokon vett részt. 1953-tól 1991-ig 24 állami szabványt dolgoz ki a gépgyártóiparban. Közben a bukaresti Technikai Könyvkiadó és a Tankönyvkiadó külső munkatársa, szakfordítója, szakreferens. 1960-tól tervezőintézetek és gépipari üzemek részére tervezési algoritmusokat, Wang és Independent számítógépekre programokat dolgozott ki. A Manualul inginerului mecanic (1976) c. gépészmérnöki kézikönyv több fejezetének szerzője; társszerzője az Utilaje pentru construcţii, probleme noi de concepţie, proiectare, executare şi exploatare (1983) c. kötetnek. Egyetemi kurzusai: Relaţii de calcul, date şi indicaţii pentru calculul de rezistenţă a angrenajelor (1972), Îndrumar pentru proiectarea organelor de maşini (1974), Metodă generală pentru calculul angrenajelor melcate cilindrice (1985).

Fordításában jelent meg E. Botez Fogaskerékmeghajtások c. könyve (1957), V. Drobota és társszerzői Szilárdságtan és gépelemek (1980) c. és D. Boiangiu Mechanika c. X. osztályos tankönyve (1981).

Kötetei: Fogaskerékgyártás (Szél Pállal, 1960), Îndrumar pentru prelucrări prin rabotare şi mortezare ". Rusuval, 1983. Két kötet), Metodă de unificare optimizată... (doktori disszertáció, 1986), Îndrumător pentru proiectarea organelor de maşini (1988).

Ágoston Hugó: Gondolatjel: R. F. *A Hét 1991/42.

(B. I.)