Rózsa György

oldal nyomtatása Share

Rózsa György (Nyitrabánya, 1914. jan. 27. ?) költő, újságíró. A bukaresti egyetemen végzett két évet a filozófia szakon, majd a Ştefan Gheorghiu Pártfőiskolán újságírást tanult. Bukarestben, a Nemzetiségi Államtitkárságon dolgozott az 1948 körüli években, majd az Agerpress tudósítója, később az Országos Turisztikai Hivatal (ONT) alkalmazottja. Cikkei jelentek meg a temesvári A Hétben (1945), majd a Contemporanulban (Rodea Gheorghe néven) és a Korunkban is.

Egy kötetnyi verssel jelentkezett (Mégis. Temesvár 1937); főmunkatársa volt a mindössze két számot megért A Világ (1945) s a Lupta Patriotică c. temesvári lapoknak (1945-1946) is. 1946 októberétől 1948. aug. 20-ig felelős szerkesztőként jegyzi az erdélyi zsidóság központi lapját, a Kolozsváron megjelenő *Egységet.

Bevezetővel románra fordít egy kötetnyit Ilja Ehrenburg írásaiból (Poporul în război. 1947), s román nyelvű összefoglalást készít a romániai nemzetiségi statútum alkalmazásának három évéről (Trei ani de aplicare a statutului naţionalităţilor. 1948).

(D. Gy.)