Rózsaeső

oldal nyomtatása Share

Rózsaeső 1933. június 3-tól 1938 áprilisáig Nagyváradon havonta megjelenő római katolikus hitbuzgalmi folyóirat. A Lisieux-i kis Szent Teréz tiszteletére indította szerkesztője és kiadója, dr. Tombory Béla segédlelkész. Rovatvezetői közé tartozott Bikfalvy Marika, Székely László, Vidosits Gyula.

A lap rendszeresen közölt történeteket a "lányok és missziók védőszentjéről", valamint verseiből.

Állandó munkatársai közé tartozott Bikfalvi Marika, Dévald László, Galló Géza. Dévaldtól 1936-ban több novellát s fordításában B. Şt. Delavrancea A nagyapó (1936/4) és I. Al. Brătescu-Voineşti A fülemüle halála (1936/6) c. elbeszéléseit közölte. Újraközlésben itt is megjelent *Dsida Jenő Sainte Thérèse de Lisieux c. verse (1933/3).

(Á. I.)