Bíró János (Gyergyószentmiklós, 1905.)

oldal nyomtatása Share

Bíró János, hegyaljai (Gyergyószentmiklós, 1905. nov. 24. – 1972. máj. 28., Nyíregyháza) – történész, író. Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Nagyváradon végezte. Löwenben a jezsuitáknál két évig filozófiát hallgatott, majd Gyergyószentmiklóson a Kereskedői Kör titkára lett. Később a kolozsvári egyetem jogi fakultásán folytatta tanulmányait, s Debrecenben doktorátust szerzett. Ősmagyarok műveltségéhez adatok (Gyergyószentmiklós 1934) c. tanulmányában a német és francia Ázsia-kutatóknak a 30-as években e téren közzétett eredményeit összegezi. Kötetét az akkori csíkszeredai ügyészség elkobozta. Tűzjel Hegyalján (Csíkszereda 1938) c. kötete négy népi tárgyú elbeszélést tartalmaz. 1945-től Magyarországon élt.