Déry Tibor romániai kapcsolatai

oldal nyomtatása Share

Déry Tibor romániai kapcsolatai – 1920 és 1940 között rendszeresen jelentek meg Déry Tibor (1894–1977) írásai az erdélyi haladó lapokban és folyóiratokban. A Napkelet 1921-ben tanulmányát közölte a dadaizmusról és folytatásokban A toronyőr c. regényét. Több elbeszélése a Keleti Újságban jelent meg. 1924-ben Aradon adták ki a Kriska c. regényét; ennek cselekménye a Maros völgye egyik fűrésztelepén játszódik le, valahol Maroshévíz környékén. Később az aradi Periszkop hozza verseit (1925), majd a Korunk dialógusait, elbeszéléseit, verseit és a Befejezetlen mondat több fejezetét (1927–40). Itt zajlik le 1927-ben vitája a „homokóra madarai”-ról, amelyben Sinkó Ervinnel és Papp Józseffel együtt a költészet közérthetőségének és a szürrealista képalkotásnak a kérdéseit vizsgálta; A homokóra madarai a szerző mai jegyzetével újra megjelent a Korunk 1974/10-es számában. Egy versét (Hajnaltájt) 1931-ben az Erdélyi Helikon közölte. Romániában is megjelent A kiközösítő c. regénye (Horizont 1968), egy novellagyűjteménye A portugál királylány c. alatt Szilágyi Júlia válogatásában és előszavával (Tanulók Könyvtára, Kv. 1974) s A befejezetlen mondat (Horizont 1978) Ágoston Vilmos utószavával. Sor került román nyelvű bemutatására is: Viorica Bindaţiu fordításában Niki c. alatt novelláinak válogatott gyűjteményét adták ki (1971). Jelentős szerepet játszott Salamon Ernő költői rangjának magyarországi elismertetésében.

Szilágyi Júlia: Pillantás a csúcsról. A hetvenöt éves D. T. Korunk 1969/9; uő: Begyógyítani a föld sebeit. Korunk 1974/9. – Méliusz József: Vallomás D. T.-ról. Utunk 1969/41; újraközölve Az illúzió kávéháza, 1971. 204–216. – Nicolae Balotă: D. T. sau patosul conştiinţei. România Literară 1972/5. Jordáky Lajos: D. T. írásai erdélyi folyóiratokban. Irodalomtörténet, Bp. 1973/3. – Kántor Lajos: És mégis: Kert és Országút. Korunk 1974/9; uő: A válaszoló és a kérdező. Utunk 1974/43; uő: A valóság csapdái között... D. T. halálára. Utunk 1977/36; mindhárom újraközölve a D. T. utolsó évei c. fejezet keretében, Korváltás, 1979. 302–315. – M. Szebeni Géza: D. T. és a Korunk. Tiszatáj, Szeged 1979/1.