Sájter Laura

oldal nyomtatása Share

Sájter Laura (Négyfalu, 1962. júl. 2.) – nyelvész. A brassói Unirea Líceumban érettségizett (1981); a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karán szerzett tanári oklevelet (1987), majd ugyanott doktorált a magyar szecessziós dráma stílusáról írott, Szomory Dezső Péntek este, Molnár Ferenc A testőr és Babits Mihály A második ének c. drámáit elemző dolgozatával. Tanári pályafutását Iaşi megyében, a mironeai általános iskolában kezdte (1986–87), majd Dit­róban (1988–89), később Szecsele­városban az Electroprecizia szakiskolában (1990–93) és a Zajzoni Rab István középiskolában folytatta. 2000-ben Magyarországra települt.

Középiskolás korában cikkeket közölt az Ifjúmunkásban. Egyetemi évei alatt bekapcsolódott a Szabó Zoltán vezette stilisztikai kutatásokba. A magyar szecessziós drámairodalom stílussajátosságaival foglalkozott.

Fontosabb tanulmányai: A szecessziós színmű elméleti megközelítései (NyIrK 1990/1); A cselekmény szecessziós elváltozásai Szomory Dezső korai színműveiben (NyIrK 1990/2); Keresztény motívumok a magyar szecessziós drámairodalomban (in: A magyar *művelődés és a kereszténység. Bp.–Szeged–Róma–Nápoly 1996); Szecessziós sajátosságok Babits Mihály Második ének c. drámájában (in: Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. Szerk. Szabó Zoltán. Bp. 2001); A proso­popoeia Maeterlinck A *kék madár című drámájában (in: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet *Péntek János tiszteletére. Kv. 2007. II. 239–251).

Önálló kötete: A magyar szecessziós dráma stílusa. Kv. 1999 = ETF 227.

(J.-N. M. – S. Zs.)