Bíró Sándor

oldal nyomtatása Share

Bíró Sándor (Alsósófalva, 1907. ápr. 12. – 1975. júl. 5., Antibes, Franciaország) – történetíró. ~né Váró Éva férje. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, az egyetemet és a ref. teológiát Kolozsvárt és Párizsban végezte. Az Erdélyi Fiatalok egyik alapítója s főmunkatársa. 1932-től a kolozsvári ref. kollégium tanára, 1937-ben teológiai magántanári képesítést szerez. Több cikke és tanulmánya jelent meg az Ifjú Erdély, Ellenzék, Kiáltó Szó, Keleti Újság és Magyar Nép hasábjain. Történeti kutatásainak előterében az erdélyi történelem áll.

1944 előtt megjelent főbb munkái: A bujdosó fejedelem (Hasznos Könyvtár 9. Brassó 1936); Az ókor története (Kv. 1937); Mátyás király (A Magyar Nép könyvtára 63. Kv. 1940); A Tribuna és a magyarországi román közvélemény (ETF 128. Kv. 1941). Sajtó alá rendezte Oroszhegyi Józsa Román élet c. munkáját (Erdélyi Ritkaságok 5. Kv. 1942). A II. világháború után a Magyar Népköztársaságban fejtett ki történetírói munkásságot. Bălcescu Miklós a magyar és román nép összefogásáért c. tanulmánya (Bp. 1954) a román-magyar kapcsolatok kiemelkedő személyiségének örökségével foglalkozik.