Sasy György

oldal nyomtatása Share

Sasy György – Temesvárott az 1930-as években szerkesztette a Bánáti Híradó c. lapot, s szerkesztője volt a Közgazdasági Évkönyvnek (Tv. 1939). A II. világháború után a temesvári *Szabad Szó munkatársa. Írása jelent meg a Bánsági Magyar Írók Antológiájában (Tv. 1946).

1947-ben áttelepült Magyarországra. Állítólag Nagykanizsára került, ahol egy időben párt- vagy városi funkcionáriusként működött.

Önálló kötete: Így kezdődött… (Tv. é. n.).

(Sz. J.)