Scheffler Ferenc

oldal nyomtatása Share

Scheffler Ferenc (Kálmánd, 1894. okt. 3. – 1956. okt. 29. Kv.) – róm. kat. teológiai író, szerkesztő, ~ János testvére. Középiskolai tanulmányait Szatmárnémetiben, a teológiát Budapesten végezte, ahol teológiai doktorátust is szerzett. 1918–20 között Fehérgyarmaton segédlelkész. Később Szatmárnémetiben teológiai tanárként jogot is tanított. A *Szabad Szó (1926–27), az *Új Élet (1927–28), a Katholikus Élet (1929–31) felelős szerkesztője, itt jelentek meg publicisztikai írásai. 1931-től Nagyváradon az Erdélyi Lapok, majd a *Magyar Lapok igazgatója.

Tankönyveket írt a katolikus iskolák számára: Ószövetségi iskolai Biblia (Kv. 1923; II. kiad. uo. 1939); Újszövetségi iskolai Biblia (uo. 1923; II. kiad. uo. 1927). Lefordította Franz Spirago Felnőttek katekizmusa c. művének első részét (Szatmárnémeti 1928).

(B. L.)