Schneller Károly

oldal nyomtatása Share

Schneller Károly (Pozsony, 1893. júl. 12. – 1952. dec. 12. Szeged) – közgazdasági szakíró. Középiskoláit a kolozsvári Református Kollégiumban végezte; egyetemi tanulmányait Kolozsváron, majd Bécsben folytatta. Pályakezdőként fogalmazó volt Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalában, 1920-tól a miskolci jogakadémia tanára, 1939-ben a szegedi egyetem statisztikai és közgazdaságtani tanszékére hívják meg. A 20-as évek derekától Magyarországon megjelent népesedéskutatásai révén nemzetközi hírű tudós, 1940–46 között a Kolozsvárra visszatért magyar egyetem professzora.

Ez idő alatt megjelent önálló munkája: Szórványok és szigetek sorsa Kolozs vármegyében (Kv. 1943 = Az EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának értekezései).

Egyed Ákos: A szórványkérdés a két világháború közötti történetírásban. *Erdélyi Múzeum 2000/3–4. – Imreh István: Az 1942-es felmérés általános értékelése. *Erdélyi Múzeum 2000/3–4.

(D. Gy.)