Schwager József

oldal nyomtatása Share

Schwager József (1883 – 1949. Lugos) – költő, helytörténész. Középfokú tanulmányai elvégzése után tisztviselőként helyezkedett el Lugo­son. Külső munkatársként cikkeket, tudósításokat, helytörténeti írásokat közölt a Krassó-Szörényi Lapokban, valamint a két világháború között több magyarországi, romániai és külföldi újságban, folyóiratban.

Verskötetei: Álomképek (Tv. 1909); Búvirágok (uo. 1910). A két kötet anyagát később együtt jelentette meg Álomképek és Búvirágok címmel (uo. 1913).

(Sz. J.)